Νείλος

Ετυμολογία

Από τη σημιτική ρίζα nahal = ποταμός.

Εορτασμός

12 Νοεμβρίου και 7 Μαΐου († Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,002%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Νειλούδης Νειλούδη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Ποταμός Νείλος