Νυμφόδωρος  Νυμφοδώρα

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Δώρος
Δώρα

Ετυμολογία

νύμφες + δώρο (Το δώρο των νυμφών)

Εορτασμός

10 Σεπτεμβρίου († Νυμφοδώρας παρθενομάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,003%

Ομόρριζα Ονόματα

Αθηνόδωρος, Αθηνοδώρα
Διόδωρος
Δωρόθεος, Δωροθέα
Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Ισίδωρος, Ισιδώρα
Κλεόδωρος
Μηνόδωρος, Μηνοδώρα
Μητρόδωρος, Μητροδώρα
Πανδώρα
Πολύδωρος, Πολυδώρα
Φιλόδωρος, Φιλοδώρα

Διασημότητες

  • Νυμφόδωρος (5ος αι. π.Χ.), Πρόξενος των Αθηναίων στη Θράκη.
  • Νυμφόδωρος ο Συρακούσιος (3ος αι. π.Χ.), συγγραφέας.
  • Νυμφόδωρος (1ος αι. π.Χ.), περιηγητής από την Αμφίπολη της Μακεδονίας.