Ξένιος  Ξενία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Ξένια, Ξένη

Ετυμολογία

Από το ξένος (φιλόξενος)

Εορτασμός

3 Μαΐου († Ξενίας μεγαλομάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Άλλες Γλώσσες

Ρωσικά Ξένια (Kseniya)
Σερβοκροατικά Ξένια (Ksenija)
Σλαβομακεδονικά Ξένια (Ksenija)

Ομόρριζα Ονόματα

Αριστόξενος, Αριστοξένη
Ξένη
Ξενοκράτης
Ξενοφάνης
Ξενοφών, Ξενοφωνία
Πολύξενος, Πολυξένη
Φιλόξενος, Φιλόξενη

Ομόρριζα Επώνυμα

Ξενακέλης Ξενακέλη
Ξενάκης Ξενάκη
Ξενακίδης Ξενακίδη ή Ξενακίδου
Ξενάκος Ξενάκου
Ξενακούδης Ξενακούδη
Ξενάριος Ξενάριου
Ξέναρχος Ξενάρχου
Ξενάτος Ξενάτου
Ξενεδάκης Ξενεδάκη
Ξενέλης Ξενέλη
Ξενέλλης Ξενέλλη
Ξενή Ξενή
Ξενής Ξενή
Ξενιάδης Ξενιάδη ή Ξενιάδου
Ξενιάς Ξενιά
Ξενιδάκης Ξενιδάκη
Ξενίδης Ξενίδη ή Ξενίδου
Ξενικάκης Ξενικάκη
Ξενικός Ξενικού
Ξενικουδάκης Ξενικουδάκη
Ξενιόπουλος Ξενιοπούλου
Ξενιός Ξενιού
Ξενιτέλης Ξενιτέλη
Ξενίτης Ξενίτη ή Ξενίτου
Ξενιτιάδης Ξενιτιάδη ή Ξενιτιάδου
Ξενιτίδης Ξενιτίδη ή Ξενιτίδου
Ξενιτόπουλος Ξενιτοπούλου
Ξενόπουλος Ξενοπούλου
Ξένος Ξένου
Ξενιώτης Ξενιώτη