Ξενοφών  Ξενοφωνία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Ξενοφώντας, Φώνης, Φώντας, Ξένος, Ζήνος
Ξενοφούλα

Ετυμολογία

α. Ξένος + φωνή
β. Ξένος + φως

Εορτασμός

26 Ιανουαρίου († Οσίου Ξενοφώντος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,094%
0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Αριστόξενος, Αριστοξένη
Ξένη
Ξένιος, Ξενία
Ξενοκράτης
Ξενοφάνης
Πολύξενος, Πολυξένη
Φιλόξενος, Φιλόξενη

Ομόρριζα Επώνυμα

Ξενοφοντίδης Ξενοφοντίδη ή Ξενοφοντίδου
Ξενοφόντος Ξενοφόντος
Ξενόφος Ξενόφου
Ξενοφωνίδης Ξενοφωνίδη ή Ξενοφωνίδου
Ξενοφώντας Ξενοφώντα
Ξενοφωντίδης Ξενοφωντίδη ή Ξενοφωντίδου
Ξενοφώντος Ξενοφώντος
Ξενώφος Ξενώφου

Διασημότητες

  • Ξενοφών (427-355 πΧ), αθηναίος ιστορικός και φιλόσοφος.
  • Ξενοφών Ζολώτας (1904-2004), οικονομολόγος και ακαδημαϊκός. Διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989 - 1990 και Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια.