Ονησιφόρος  Ονησιφόρα

Ετυμολογία

όνησι(ς) < ονίνημι  +  φόρος < φέρω = αυτός που ωφελεί, που ευεργετεί κάποιον.

Εορτασμός

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ελπιδοφόρος, Ελπιδοφόρα
Μυροφόρος, Μυροφόρα
Νικηφόρος, Νικηφόρα
Χριστόφορος, Χριστοφορία

Ομόρριζα Επώνυμα

Ονησιφόρου Ονησιφόρου
Χριστοφορίδης Χριστοφορίδης