Ουράνιος  Ουρανία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Ουράνης
Ράνια

Ετυμολογία

Από τη λέξη ουρανός.

Εορτασμός

6 Ιανουαρίου († Των Θεοφανείων)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
0,488%

Ομόρριζα Επώνυμα

Ουράνης Ουράνη
Ουρανιάρης Ουρανιάρη
Ουρανίδης Ουρανίδη ή Ουρανίδου
Ουρανίτσας Ουρανίτσα
Ουρανός Ουρανού

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Ουρανούπολη Χαλκιδικής