Πίνδαρος

Ετυμολογία

Πίνδαρος < Πίνδος

Εορτασμός

10 Απριλίου και 28 Οκτωβρίου († Αγίων Αφρικανού, Θεοδώρου, Μαξίμου, Πομπήιου, Τερεντίου και ετέρων τριάκοντα εννέα μαρτύρων)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Πίνδος

Διασημότητες

Πίνδαρος (520-446 π.Χ.), έλληνας λυρικός ποιητής.