Πανταζής  Πανταζούλα

Ετυμολογία

Από την ευχή «πάντα (να) ζει».

Συχνότητα Εμφάνισης

0,012%
0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Παντελεήμων, Παντελεημονία

Ζήσης, Ζησούλα
Ζήσιμος
Ζώης, Ζωή
Ζωοπηγή
Ζωσιμάς
Ζώσιμος, Ζωσιμία
Ζωτικός, Ζωτική
Πολυζώης, Πολυζώη

Ομόρριζα Επώνυμα

Πανταζάκης Πανταζάκη
Πανταζάκος Πανταζάκου
Πανταζάρας Πανταζάρα
Πανταζάτος Πανταζάτου
Πανταζέλος Πανταζέλου
Παντάζεφ Παντάζεφ
Πανταζής Πανταζή
Πανταζιάκος Πανταζιάκου
Πανταζίδης Πανταζίδη ή Πανταζίδου
Παντάζιεβιτς Παντάζιεβιτς
Πανταζινάκος Πανταζινάκου
Παντάζογλου Παντάζογλου
Πανταζόπουλος Πανταζοπούλου
Παντάζος Παντάζου
Πανταζούδης Πανταζούδη
Πανταζώνας Πανταζώνα
Πανταζώνης Πανταζώνη