Πελάγιος  Πελαγία

Ετυμολογία

Από το επίθετο πελάγιος < πέλαγος.

Εορτασμός

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,122%

Ομόρριζα Επώνυμα

Πελαγιάδης Πελαγιάδου ή Πελαγιάδη
Πελαγίδης Πελαγίδου ή Πελαγίδη
Πελαγίας Πελαγία
Πελαγός Πελαγού
Πελαγού Πελαγού
Πελαγώτης Πελαγώτη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Αγία Πελαγία Κυθήρων
Αγία Πελαγία Ηρακλείου Κρήτης