Πηγή

Ετυμολογία

Από την ομώνυμη λέξη.

Εορτασμός

† Ζωοδόχου Πηγής

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,026%

Ομόρριζα Ονόματα

Ζωοπηγή
Θεοπηγή
Χρυσοπηγή

Ομόρριζα Επώνυμα

Πηγαδάς Πηγαδά
Πηγάδης Πηγάδη
Πηγαδίτης Πηγαδίτης
Πηγαδιώτης Πηγαδιώτη
Πηγάκης Πηγάκη
Πηγάς Πηγά
Πηγάσης Πηγάση
Πηγατσιόπουλος Πηγατσιοπούλου
Πηγατσιώτης Πηγατσιώτη
Πηγής Πηγή
Πηγητσάκης Πηγητσάκη
Πηγιαδίτης Πηγιαδίτη
Πηγιάκης Πηγιάκη
Πηγιούδης Πηγιούδη