Πλαστήρας

Ετυμολογία

α. Από τη λέξη πλαστήρα, αρρώστια των προβάτων.
β. Από τη λέξη πλαστήρι (εργαστήριο αγγειοπλαστικής) + παραγωγική κατάληξη -ας.

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Πλαστήρας Πλαστήρα

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Λίμνη Πλαστήρα