Πολυζώης  Πολυζώη

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Πολύζος, Ζώης
Πολύζω, Ζωή, Ζωίτσα, Ζωζώ, Ζιώκα

Ετυμολογία

πολύ + ζωή

Εορτασμός

† Ζωοδόχου Πηγής

Συχνότητα Εμφάνισης

0,028%
0,002%

Ομόρριζα Ονόματα

Ζήσης, Ζησούλα
Ζήσιμος
Ζώης, Ζωή
Ζωοπηγή
Ζωσιμάς
Ζώσιμος, Ζωσιμία
Ζωτικός, Ζωτική
Πανταζής, Πανταζούλα
Πολύβιος, Πολυβία
Πολύγνωτος
Πολυδεύκης, Πολυδευκία
Πολύδωρος, Πολυδώρα
Πολυζώνης
Πολύκαρπος, Πολυκαρπία
Πολυκλείτη
Πολυκράτης
Πολυκρίτη
Πολύμερος
Πολύμνιος, Πολύμνια
Πολυνείκης, Πολυνείκη
Πολύνικος, Πολυνίκη
Πολύξενος, Πολυξένη
Πολύτιμος, Πολυτίμη
Πολυχρόνιος, Πολυχρονία

Ομόρριζα Επώνυμα

Πολυζάς Πολυζά
Πολυζάκης Πολυζάκη
Πολυζάνης Πολυζάνη
Πολυζής Πολυζή
Πολυζόπουλος Πολυζοπούλου
Πολύζος Πολύζου
Πολυζωγόπουλος Πολυζωγοπούλου
Πολυζώης Πολυζώη
Πολυζωίδης Πολυζωίδη ή Πολυζωίδου
Ζωγιόπουλος Ζωγιοπούλου
Ζωγόπουλος Ζωγοπούλου
Ζώης Ζώη
Ζωϊδάκης Ζωϊδάκη
Ζωίδης Ζωίδη ή Ζωίδου
Ζωϊλης Ζωίλη
Ζωϊόπουλος Ζωϊοπούλου
Ζωίτσάκος Ζωϊτσάκου
Ζωίτσης Ζωίτση
Ζωϊτσούδης Ζωϊτσούδη
Ζωτίκας Ζωτίκα
Ζωτικός Ζωτικού