Πολυνείκης  Πολυνείκη

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Πολυνίκης
Πολυνίκη

Ετυμολογία

Πολυνείκης < πολυνεικής < πολυ + νεικής < νείκος (έριδα, φιλονικία)
πολυνεικής = ο πολύ εριστικός

Συχνότητα Εμφάνισης

0,008%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Πολύβιος, Πολυβία
Πολύγνωτος
Πολυδεύκης, Πολυδευκία
Πολύδωρος, Πολυδώρα
Πολυζώης, Πολυζώη
Πολυζώνης
Πολύκαρπος, Πολυκαρπία
Πολυκλείτη
Πολυκράτης
Πολυκρίτη
Πολύμερος
Πολύμνιος, Πολύμνια
Πολύνικος, Πολυνίκη
Πολύξενος, Πολυξένη
Πολύτιμος, Πολυτίμη
Πολυχρόνιος, Πολυχρονία

Ομόρριζα Επώνυμα

Πολυνίκης Πολυνίκη