Πολυχρόνιος  Πολυχρονία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Πολυχρόνης, Χρόνης, Πόλυς
Πόλυ

Ετυμολογία

Ευχετικό όνομα από το επίθετο πολυχρόνιος < πολύ+χρόνιος < χρόνος (αυτός που ζει πολλά χρόνια).

Εορτασμός

Συχνότητα Εμφάνισης

0,085%
0,019%

Ομόρριζα Ονόματα

Πολύβιος, Πολυβία
Πολύγνωτος
Πολυδεύκης, Πολυδευκία
Πολύδωρος, Πολυδώρα
Πολυζώης, Πολυζώη
Πολυζώνης
Πολύκαρπος, Πολυκαρπία
Πολυκλείτη
Πολυκράτης
Πολυκρίτη
Πολύμερος
Πολύμνιος, Πολύμνια
Πολυνείκης, Πολυνείκη
Πολύνικος, Πολυνίκη
Πολύξενος, Πολυξένη
Πολύτιμος, Πολυτίμη
Χρόνιος, Χρονία

Ομόρριζα Επώνυμα

Πολυχρονάκης Πολυχρονάκη
Πολυχρονάκος Πολυχρονάκου
Πολυχρονάτος Πολυχρονάτος
Πολυχρονάς Πολυχρονά
Πολυχρονέας Πολυχρονέα
Πολυχρόνης Πολυχρόνη
Πολυχρονιάδης Πολυχρονιάδου ή Πολυχρονιάδη
Πολυχρονίδης Πολυχρονίδου ή Πολυχρονίδη
Πολυχρονίου Πολυχρονίου
Πολυχρόνογλου Πολυχρόνογλου
Πολυχρονόπουλος Πολυχρονοπούλου
Πολύχρονος Πολυχρόνου
Πολυχρόνου Πολυχρόνου
Πολυχρονούδης Πολυχρονούδη
Χρονάς Χρονά
Χροναίος Χροναίου
Χρονάκης Χρονάκη
Χρονακόπουλος Χρονακοπούλου
Χρονάκος Χρονάκου
Χροναράκης Χροναράκη
Χρονέας Χρονέα
Χρόνης Χρόνη
Χρονιάρης Χρονιάρη
Χρονιάδης Χρονιάδου ή Χρονιάδη
Χρονιάς Χρονιά
Χρονίδης Χρονίδου ή Χρονίδη
Χρονόπουλος Χρονοπούλου

Διασημότητες

  • Χρόνης Αηδονίδης (γ. 1929), δημοτικός τραγουδιστής από την Καρωτή του Έβρου.
  • Χρόνης Εξαρχάκος (1932-1984), κωμικός της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.
  • Χρόνης Μίσσιος (1930-2012), συγγραφέας.