Πολύβιος  Πολυβία

Ετυμολογία

πολυ + βίος (αυτός που ζει πολλά χρόνια)

Εορτασμός

10 Απριλίου και 28 Οκτωβρίου († Αγίων Αφρικανού, Θεοδώρου, Μαξίμου, Πομπήιου, Τερεντίου και ετέρων τριάκοντα εννέα μαρτύρων)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,014%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ζηνόβιος, Ζηνοβία
Πολύγνωτος
Πολυδεύκης, Πολυδευκία
Πολύδωρος, Πολυδώρα
Πολυζώης, Πολυζώη
Πολυζώνης
Πολύκαρπος, Πολυκαρπία
Πολυκλείτη
Πολυκράτης
Πολυκρίτη
Πολύμερος
Πολύμνιος, Πολύμνια
Πολυνείκης, Πολυνείκη
Πολύνικος, Πολυνίκη
Πολύξενος, Πολυξένη
Πολύτιμος, Πολυτίμη
Πολυχρόνιος, Πολυχρονία

Ομόρριζα Επώνυμα

Πολυβιάκης Πολυβιάκη
Πολύβιος Πολυβίου
Πολυβίου Πολυβίου

Διασημότητες

Πολύβιος (200-120 π.Χ.), έλληνας ιστορικός.