Πουλχερία

Ετυμολογία

Από λατινική λέξη pulcher = όμορφος, ωραίος.

Εορτασμός

17 Φεβρουαρίου  († Αγίων Μαρκιανού και Πουλχερίας)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,014%