Ρίζος

Ετυμολογία

Ρίζος < ρίζα (ευχετικό όνομα: «να ριζώσει το παιδί»)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,006%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Ριζάς Ριζά
Ριζίδης Ριζίδου ή Ριζίδη
Ριζικάρης Ριζικάρη
Ριζικός Ριζικού
Ριζιώτη Ριζιώτου ή Ριζιώτη
Ριζογιάννης Ριζογιάννη
Ριζόγλου Ριζόγλου
Ριζόπουλος Ριζοπούλου
Ρίζος Ρίζου
Ριζούδης Ριζούδη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Ριζό Πέλλας
Ριζό Ιωαννίνων
Ριζοσπηλιά Αρκαδίας
Ριζούπολη, συνοικία των Αθηνών
Ρίζωμα Ροδόπης
Ρίζωμα Τρικάλων
Ριζώματα Ημαθίας