Σαλόνικος

Ετυμολογία

Σαλόνικος < Σαλονίκη < Θεσσαλονίκη < Θεσσαλών+νίκη

Εορτασμός

31 Μαΐου († Θεσσαλονίκης Μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Θεσσαλονίκη
Σαλονικιός, Σαλονικιά

Ομόρριζα Επώνυμα

Σαλονίκας Σαλονίκα
Σαλονίκης Σαλονίκη
Σαλονικιάς Σαλονικιά
Σαλονικίδης Σαλονικίδου
Σαλονικιός Σαλονικιού
Σαλονικιώτης Σαλονικιώτη-Σαλινικιώτου
Σαλονικλής Σαλονικλή
Σαλόνικος Σαλονίκου
Σαλονίκωφ Σαλονίκωφ

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Θεσσαλία
Θεσσαλιώτις
Θεσσαλονίκη