Σαράντης  Σαραντία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Σαράντος
Σαραντούλα, Σαραντινή

Ετυμολογία

Από το αριθμητικό σαράντα.

Εορτασμός

9 Μαρτίου († Εν Σεβαστεία Τεσσαράκοντα Μαρτύρων)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,045%
0,007%

Ομόρριζα Ονόματα

Σαραντινή

Ομόρριζα Επώνυμα

Σαραντάκης Σαραντάκη
Σαραντάκος Σαραντάκου
Σαραντάρας Σαραντάρα
Σαραντάρης Σαραντάρη
Σαρανταρίδης Σαρανταρίδη ή Σαρανταρίδου
Σαραντέας Σαραντέα
Σαραντέλης Σαραντέλη
Σαραντέλλης Σαραντέλλη
Σαράντης Σαράντη
Σαραντίδης Σαραντίδη ή Σαραντίδου
Σαραντινός Σαραντινού
Σαραντόπουλος Σαραντοπούλου
Σαράντος Σαράντου
Σαραντουλάκης Σαραντουλάκη
Σαραντουλάκος Σαραντουλάκου
Σαραντούδης Σαραντούδη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Άγιοι Σαράντα Αλβανίας