Σιλουανός

Ετυμολογία

Εξελληνισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Silvanus (silva=δάσος).

Εορτασμός

30 Ιουλίου († Σιλουανού επισκόπου Θεσσαλονίκης)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Σίλας
Σιλβανός, Σιλβάνα
Σίλβεστρος, Σιλβέστρα
Σύλβιος, Σύλβια