Σκευοφύλαξ

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Σκευοφύλακας, Σκεύος

Ετυμολογία

σκεύο(ς) + φύλαξ.
Ο Σκευοφύλαξ ήταν πολιτικό αξίωμα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υπεύθυνος για την αυτοκρατορική ιματιοθήκη. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εκκλησιαστικό αξίωμα. Το κατέχει ο κληρικός εκείνος, που είναι επιφορτισμένος με τη φύλαξη και την επιμέλεια των ιερών σκευών. 
Το όνομα Σκευοφύλαξ απαντάται κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Συχνότητα Εμφάνισης

0,002%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη

Ομόρριζα Επώνυμα

Σκευοφύλαξ Σκευοφύλαξ
Σκευοφύλακας Σκευοφύλακα

Διασημότητες

Σκεύος (Σκευοφύλαξ) Ζερβός (1875-1966), καλύμνιος χειρουργός, πρωτοπόρος της τηλεϊατρικής και των μεταμοσχεύσεων, εθνικός αγωνιστής και πολιτικός.