Σοφιανός  Σοφιανή

Ετυμολογία

Από τη λέξη σοφία και το παραγωγικό επίθημα -ανός.

Εορτασμός

17 Σεπτεμβρίου († Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας μαρτύρων)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,005%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Σοφία
Σοφίλος
Σοφοκλής, Σοφόκλεια

Ομόρριζα Επώνυμα

Σοφάκης Σοφάκη
Σόφης Σόφη
Σοφιαδάκης Σοφιαδάκη
Σοφιάδης Σοφιάδου ή Σοφιάδη
Σοφιάκης Σοφιάκη
Σοφιανάκος Σοφιανάκου
Σοφιανάτος Σοφιανάτου
Σοφιανίδης Σοφιανίδου ή Σοφιανίδη
Σοφιανόπουλος Σοφιανοπούλου
Σοφιανός Σοφιανού
Σοφίας Σοφία
Σοφιέλης Σοφιέλη
Σοφικίτης Σοφικίτη
Σοφίλας Σοφίλας
Σοφίλος Σοφίλου
Σόφιος Σοφίου
Σοφοκλείδης Σοφοκλείδου ή Σοφοκλείδη
Σοφοκλέους Σοφοκλέους
Σοφολογής Σοφολογή
Σοφόπουλος Σοφοπούλου
Σοφός Σοφού
Σοφουλάκης Σοφουλάκη
Σοφούλης Σοφούλη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Σόφια Βουλγαρίας
Σοφικό Κορινθίας