Συνέσιος  Συνεσία

Ετυμολογία

Από τη λέξη σύνεσις.

Εορτασμός

26 Μαΐου († Οσίου Συνεσίου)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Επώνυμα

Συνέσιος Συνεσίου
Συνεσίου Συνεσίου