Τρωάς

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Τρωάδα

Ετυμολογία

Η καταγόμενη από την Τροία.

Εορτασμός

1 Σεπτεμβρίου († Αγίων Σαράντα Παρθένων και Ασκητριών)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,002%

Ομόρριζα Επώνυμα

Τρωαδίτης Τρωαδίτη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Τροία
Τρωάς, περιοχή της Β.Δ. Μικράς Ασίας, όπου βρισκόταν η Τροία.