Τρόφιμος

Ετυμολογία

Από το επίθετο τρόφιμος <  τροφός + -ίμος (αυτός που τρέφεται από κάποιον άλλο).

Εορτασμός

14 Απριλίου († Τροφίμου αποστόλου)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Άλλες Γλώσσες

Ρωσικά Τροφίμ (Trofim)

Ομόρριζα Επώνυμα

Τροφιμίδης Τροφιμίδη ή Τροφιμίδου