Φίλων

Ετυμολογία

Φίλων < φίλος

Εορτασμός

24 Ιανουαρίου  († Οσίου Φιλωνος, επισκόπου Καρπασίας)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ανδρόφιλος, Ανδροφίλη
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Φιλάρετος, Φιλαρέτη
Φιλήμων, Φιλημωνία
Φίλιππος, Φιλιππία
Φιλόθεος, Φιλοθέη
Φιλοποίμην
Φιλούμενος, Φιλουμένη

Ομόρριζα Επώνυμα

Φίλωνος Φίλωνος
Φιλώνης Φιλώνη
Φίλων Φίλων ή Φίλωνος