Φεβρωνία

Ετυμολογία

Εξελληνισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Febronia < februa < februare = εξαγνίζω (πρβλ Φεβρουάριος)

Εορτασμός

25 Ιουνίου († Φεβρωνίας οσιομάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,033%

Ομόρριζα Επώνυμα

Φεβράνογλου Φεβράνογλου
Φέβρης Φέβρη
Φεβρωνίδης Φεβρωνίδη ή Φεβρωνίδου