Φιλούμενος  Φιλουμένη

Ετυμολογία

φιλούμενος = αγαπημένος, προσφιλής, από το ρήμα φιλούμαι.

Εορτασμός

29 Νοεμβρίου († Φιλουμένου μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Άλλες Γλώσσες

Γαλλικά Φιλομέν (Philomène)
Ισπανικά Φιλομένο (Filomeno)
Φιλομένα (Filomena)
Ιταλικά Φιλομένο (Filomeno)
Φιλομένα (Filomena)
Πορτογαλικά Φιλομένα (Filomena)

Ομόρριζα Ονόματα

Ανδρόφιλος, Ανδροφίλη
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Φιλάρετος, Φιλαρέτη
Φιλήμων, Φιλημωνία
Φίλιππος, Φιλιππία
Φιλόθεος, Φιλοθέη
Φιλοποίμην
Φίλων