Φιλόθεος  Φιλοθέη

Ετυμολογία

φίλος + Θεός (ο φίλος του Θεού)

Εορτασμός

19 Φεβρουαρίου († Φιλοθέης οσιομάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,003%
0,012%

Ομόρριζα Ονόματα

Ανδρόφιλος, Ανδροφίλη
Δωρόθεος, Δωροθέα
Θεανώ
Θέκλα
Θέογνις
Θεοδόσιος, Θεοδοσία
Θεόδοτος, Θεοδότη
Θεόδουλος, Θεοδούλη
Θεοδώρητος
Θεόδωρος, Θεοδώρα
Θεοκλής, Θεόκλεια
Θεόκλητος, Θεοκλήτη
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη
Θεολόγος, Θεολογία
Θεονόη
Θεονύμφη
Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη
Θεόπη
Θεοπηγή
Θεόπιστος, Θεοπίστη
Θεοσεβία
Θεοφάνης, Θεοφανία
Θεόφιλος, Θεοφίλη
Θεόφραστος
Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Θεωνάς, Θεώνη
Ιερόθεος, Ιεροθέα
Τιμόθεος, Τιμοθέα
Φιλάρετος, Φιλαρέτη
Φιλήμων, Φιλημωνία
Φίλιππος, Φιλιππία
Φιλοποίμην
Φιλούμενος, Φιλουμένη
Φίλων

Ομόρριζα Επώνυμα

Φιλοθέου Φιλοθέου
Φιλοθεΐδης Φιλοθεΐδη ή Φιλοθεΐδου

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Φιλοθέη Αττικής