Φωκίων

Ετυμολογία

Φωκίων < Φώκος < φώκη

Εορτασμός

10 Απριλίου και 28 Οκτωβρίου († Αγίων Αφρικανού, Θεοδώρου, Μαξίμου, Πομπήιου, Τερεντίου και ετέρων τριάκοντα εννέα μαρτύρων)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,014%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Φωκάς
Φωκία
Φωκυλίδης

Ομόρριζα Επώνυμα

Φωκά Φωκά
Φωκαδέλης Φωκαδέλη
Φωκαέας Φωκαέα
Φωκαέτσης Φωκαέτση
Φωκαεύς Φωκαεύς
Φωκαΐδης Φωκαΐδου ή Φωκαΐδη
Φωκάκης Φωκάκη
Φώκαλης Φώκαλη
Φωκάς Φωκά
Φωκέας Φωκέα
Φωκίας Φωκία
Φωκιάδης Φωκιάδου ή Φωκιάδη
Φωκιαλάκης Φωκιαλάκη
Φωκιαλής Φωκιαλή
Φωκιανάκης Φωκιανάκη
Φωκιανίδης Φωκιανίδου ή Φωκιανίδη
Φωκιανός Φωκιανού
Φωκίδης Φωκίδου ή Φωκίδη
Φωκίτης Φωκίτου ή Φωκίτη
Φωκίτσας Φωκίτσα
Φωκίων Φωκίονως
Φώκος Φώκου
Φωκούλης Φωκούλη
Φωκυλίδης Φωκυλίδου ή Φωκυλίδη

Ομόρριζα Τοπωνύμια

Φώκαια
Φωκίδα

Διασημότητες

  • Φωκίων (402-317 π.Χ.), Αθηναίος στρατηγός, ρήτορας και πολιτικός.
  • Φωκίων Δημητριάδης (1894-1977), σκιτσογράφος, που διακρίθηκε κυρίως στην πολιτική γελοιογραφία.