Χάιδος  Χάιδω

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Χαϊδεμένη

Ετυμολογία

Από το ρήμα χαϊδεύω.

Εορτασμός

1 Σεπτεμβρίου († Αγίων Σαράντα Παρθένων και Ασκητριών)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,085%

Ομόρριζα Επώνυμα

Χαϊδεμενάκης Χαϊδεμενάκη
Χαϊδεμενάκος Χαϊδεμενάκου
Χαϊδεμενάτος Χαϊδεμενάτου
Χαϊδεμενίδης Χαϊδεμενίδη ή Χαϊδεμενίδου
Χαϊδεμενόπουλος Χαϊδεμενεπούλου
Χαϊδεμένος Χαϊδεμένου
Χάιδος Χάιδου