Χαρίδημος

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Χάρης, Δήμος

Ετυμολογία

χαρά + δήμος

Συχνότητα Εμφάνισης

0,019%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Εύχαρις
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Χάρης, Χάρις
Χαρικλής, Χαρίκλεια
Χαρίλαος
Χαρίσιος, Χαρισία
Χαρίσσα
Χαριστός, Χαριστή
Χαριτίνη
Χαρίτων, Χαριτώ

Αριστόδημος
Δάμων
Δημάρατος
Δημοκλής, Δημόκλεια
Δημοκράτης
Δημόκριτος
Δημοσθένης, Δημοσθενία
Ευρυσθένης
Καλλισθένης, Καλλισθένη
Κλεισθένης
Λεωσθένης
Νικόδημος, Νικοδήμη

Ομόρριζα Επώνυμα

Χαρίδημος Χαριδήμου