Χαρίσιος  Χαρισία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Χαρίσης, Χάρης
Σία

Ετυμολογία

Από το επίθετο χαρίσιος < χάρις + κατάλ. -ίσιος (αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στη χάρη, ευχαριστήριος)

Εορτασμός

1 Μαρτίου († Χαρισίου μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,041%
0,002%

Ομόρριζα Ονόματα

Εύχαρις
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Χάρης, Χάρις
Χαρίδημος
Χαρικλής, Χαρίκλεια
Χαρίλαος
Χαρίσσα
Χαριστός, Χαριστή
Χαριτίνη
Χαρίτων, Χαριτώ

Ομόρριζα Επώνυμα

Χαρίσης Χαρίση
Χαρισιάδης Χαρισιάδη ή Χαρισιάδου
Χαρίσιος Χαρισίου
Χαρισίου Χαρισίου
Χαρίσογλου Χαρίσογλου
Χαρισόπουλος Χαρισοπούλου
Χαρισούδης Χαρισούδη
Χαρισούλης Χαρισούλη
Χαρίσκος Χαρίσκου
Χαρισμαϊδης Χαρισμαϊδη ή Χαρισμαϊδου
Χαρισμανίδης Χαρισμανίδη ή Χαρισμανίδου
Χάρισμας Χάρισμα
Χαρισμένος Χαρισμένου
Χαρισμιάδης Χαρισμιάδου ή Χαρισμιάδη
Χαρισμίδης Χαρισμίδη ή Χαρισμίδου
Χαρισμόγλου Χαρισμόγλου
Χαριστάκης Χαριστάκη
Χαριστέας Χαριστέα
Χαριστίδης Χαριστίδη ή Χαριστίδου
Χαριστόπουλος Χαριστοπούλου