Χαρικλής  Χαρίκλεια

Ετυμολογία

χάρις + κλέος

Εορτασμός

1 Σεπτεμβρίου († Αγίων Σαράντα Παρθένων και Ασκητριών)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,002%
0,678%

Ομόρριζα Ονόματα

Εύχαρις
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Θεοχάρης, Θεοχαρία
Χαραλάμπης, Χαραλαμπία
Χαρίδημος
Χαρίλαος
Χαρίσιος, Χαρισία
Χαριστός, Χαριστή
Χαρίσσα
Χαριτίνη
Χαρίτων, Χαριτώ

Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια
Ανδροκλής
Ανθήκλεια
Αντίκλεια
Αριστοκλής, Αριστόκλεια
Δημοκλής, Δημόκλεια
Διοκλής
Ετεοκλής
Ευκλεία
Ευκλείδης
Ευρύκλεια
Ηράκλειος, Ηράκλεια
Ηρακλής
Θέκλα
Θεμιστοκλής, Θεμιστόκλεια
Θεοκλής, Θεόκλεια
Κλέανδρος
Κλεάνθης, Κλεάνθη
Κλεαρέτη
Κλέαρχος
Κλεισθένης
Κλείτος
Κλειώ
Κλεόβουλος, Κλεοβούλη
Κλεόδημος
Κλεόδωρος
Κλεόμβροτος
Κλεομένης, Κλεομένη
Κλεόνικος, Κλεονίκη
Κλεόπας
Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα
Κλέων, Κλεονίκη
Μεγακλής
Νεοκλής, Νεόκλεια
Πάτροκλος
Περικλής, Περίκλεια
Πολυκλείτη
Ροδόκλεια
Σοφοκλής, Σοφόκλεια

Ομόρριζα Επώνυμα

Χαρικλής Χαρικλή ή Χαρικλέους
Χαρικλέους Χαρικλέους

Διασημότητες

  • Χαρίκλεα Νταρκλέ (1860-1939), Χαρίκλεια Χαρικλή - Χαρτουλάρη το πραγματικό όνομά της, ελληνικής καταγωγής διακεκριμένη ρουμάνα υψίφωνος.
  • Χάρις Αλεξίου (γ. 1950), καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Χαρίκλειας Ρουπάκα, τραγουδίστρια.