Χιονάτη

Ετυμολογία

Από τον θηλυκό τύπο του επιθέτου χιονάτος < χιόνι.

Εορτασμός

16 Απριλίου († Ειρήνης, Αγάπης και Χιονίας μαρτύρων)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,006%

Ομόρριζα Ονόματα

Χιονία

Ομόρριζα Επώνυμα

Χιονακάκης Χιονακάκη
Χιονάκης Χιονάκη
Χιονάκος Χιονάκου
Χιοναρίδης Χιοναρίδη ή Χιοναρίδου
Χιονάς Χιονά
Χιονάτος Χιονάτου
Χιονέας Χιονέα
Χιονής Χιονή
Χιονιάς Χιονιά
Χιονίδης Χιονίδη ή Χιονίδου
Χιόνος Χιόνου
Χιονουδάκης Χιονουδάκη
Χιωνάς Χιωνά
Χιώνης Χιώνη