Χριστόδουλος  Χριστοδούλη

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Χριστοδουλία

Ετυμολογία

Χριστό(ς) + δούλος (ο δούλος του Χριστού)

Εορτασμός

16 Μαρτίου († Οσίου Χριστοδούλου του εν Πάτμω)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,101%
0,008%

Ομόρριζα Ονόματα

Θεόδουλος, Θεοδούλη
Θεόχρηστος
Θεόχριστος
Χρήστος
Χριστιανή
Χριστόδουλος, Χριστοδούλη
Χριστοθέα
Χρίστος, Χριστίνα
Χριστόφιλος, Χριστοφίλη
Χριστόφορος, Χριστοφορία
Χριστοχάρης

Ομόρριζα Επώνυμα

Χρηστοδουλάκης Χρηστοδουλάκη
Χρηστοδουλίδης Χρηστοδουλίδη ή Χρηστοδουλίδου
Χρηστοδουλόπουλος Χρηστοδουλοπούλου
Χριστοδουλάκης Χριστοδουλάκη
Χριστοδουλάκος Χριστοδουλάκου
Χριστοδουλάρας Χριστοδουλάρα
Χριστοδουλάρης Χριστοδουλάρη
Χριστοδουλάτος Χριστοδουλάτου
Χριστοδουλέας Χριστοδουλέα
Χριστοδουλέλης Χριστοδουλέλη
Χριστοδούλης Χριστοδούλη
Χριστοδουλιάς Χριστοδουλιά
Χριστοδουλίδης Χριστοδουλίδη ή Χριστουδουλίδου
Χριστοδουλόπουλος Χριστοδουλοπούλου
Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Χριστοδούλου Χριστοδούλου
Χριστοδουλούλης Χριστοδουλούλη