Χρυσάφιος  Χρυσαφία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Χρυσάφης
Χρυσαφένια, Φένια, Χρυσαφούλα, Χρυσάφω

Ετυμολογία

Από τη λέξη χρυσός. (Ο αποτελούμενος από χρυσό, αυτός που λάμπει σαν χρυσός)

Εορτασμός

25 Οκτωβρίου († Χρυσαφίου Μάρτυρος)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,005%
0,030%

Ομόρριζα Ονόματα

Χρύσα
Χρύσανθος, Χρυσάνθη
Χρυσαυγή
Χρυσηίς
Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία
Χρυσόγονος, Χρυσόγονη
Χρυσόθεμις
Χρυσοκώνα
Χρυσονίκη
Χρυσοπηγή
Χρυσόστομος, Χρυσοστομία
Χρυσωπία

Ομόρριζα Επώνυμα

Χρυσάγης Χρυσάγη
Χρυσαΐτης Χρυσαΐτη ή Χρυσαΐτου
Χρυσάκης Χρυσάκη
Χρυσακόπουλος Χρυσακοπούλου
Χρύσαλης Χρύσαλη
Χρυσάμης Χρυσάμη
Χρυσάνης Χρυσάνη
Χρυσανίδης Χρυσανίδη ή Χρυσανίδου
Χρυσαφάκης Χρυσαφάκη
Χρυσαφάκογλου Χρυσαφάκογλου
Χρυσαφέλης Χρυσαφέλη
Χρυσάφης Χρυσάφη
Χρυσαφίδης Χρυσαφίδη ή Χρυσαφίδου
Χρυσαφίνας Χρυσαφίνα
Χρυσαφινέρης Χρυσαφινέρη
Χρυσαφίνης Χρυσαφίνη
Χρυσαφινιέρης Χρυσαφινιέρη
Χρυσαφινός Χρυσαφινού
Χρυσαφίτης Χρυσαφίτη ή Χρυσαφίτου
Χρυσάφογλου Χρυσάφογλου
Χρυσαφόπουλος Χρυσαφοπούλου
Χρύσαφος Χρύσαφου
Χρυσαφούδης Χρυσαφούδη
Χρυσέλης Χρυσέλη
Χρύσης Χρύση
Χρυσίδης Χρυσίδη ή Χρυσίδου
Χρυσικάκης Χρυσικάκη
Χρυσικάκος Χρυσικάκου
Χρυσικόπουλος Χρυσικοπούλου
Χρυσικός Χρυσικού
Χρυσίνας Χρυσίνα
Χρυσίνης Χρυσίνη
Χρύσογλου Χρύσογλου
Χρυσόπουλος Χρυσοπούλου
Χρυσός Χρυσού
Χρυσουδάκης Χρυσουδάκη
Χρυσούδης Χρυσούδη
Χρυσουλάκης Χρυσουλάκη
Χρυσούλας Χρυσούλα
Χρυσούλης Χρυσούλη
Χρυσουλίδης Χρυσουλίδη ή Χρυσουλίδου
Χρυσοφάκης Χρυσοφάκη