Χρυσοπηγή

Ετυμολογία

χρυσός + πηγή

Εορτασμός

† Ζωοδόχου Πηγής

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Ζωοπηγή
Θεοπηγή
Πηγή
Χρύσα
Χρύσανθος, Χρυσάνθη
Χρυσαυγή
Χρυσάφιος, Χρυσαφία
Χρυσηίς
Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία
Χρυσόγονος, Χρυσόγονη
Χρυσόθεμις
Χρυσοκώνα
Χρυσονίκη
Χρυσοπηγή
Χρυσόστομος, Χρυσοστομία
Χρυσωπία

Ομόρριζα Επώνυμα

Πηγαδάς Πηγαδά
Πηγάδης Πηγάδη
Πηγαδίτης Πηγαδίτης
Πηγαδιώτης Πηγαδιώτη
Πηγάκης Πηγάκη
Πηγάς Πηγά
Πηγάσης Πηγάση
Πηγατσιόπουλος Πηγατσιοπούλου
Πηγατσιώτης Πηγατσιώτη
Πηγής Πηγή
Πηγητσάκης Πηγητσάκη
Πηγιαδίτης Πηγιαδίτη
Πηγιάκης Πηγιάκη
Πηγιούδης Πηγιούδη
Χρυσάγης Χρυσάγη
Χρυσαΐτης Χρυσαΐτη ή Χρυσαΐτου
Χρυσάκης Χρυσάκη
Χρυσακόπουλος Χρυσακοπούλου
Χρύσαλης Χρύσαλη
Χρυσάμης Χρυσάμη
Χρυσάνης Χρυσάνη
Χρυσανίδης Χρυσανίδη ή Χρυσανίδου
Χρυσαφάκης Χρυσαφάκη
Χρυσαφάκογλου Χρυσαφάκογλου
Χρυσαφέλης Χρυσαφέλη
Χρυσάφης Χρυσάφη
Χρυσαφίδης Χρυσαφίδη ή Χρυσαφίδου
Χρυσαφίνας Χρυσαφίνα
Χρυσαφινέρης Χρυσαφινέρη
Χρυσαφίνης Χρυσαφίνη
Χρυσαφινιέρης Χρυσαφινιέρη
Χρυσαφινός Χρυσαφινού
Χρυσαφίτης Χρυσαφίτη ή Χρυσαφίτου
Χρυσάφογλου Χρυσάφογλου
Χρυσαφόπουλος Χρυσαφοπούλου
Χρύσαφος Χρύσαφου
Χρυσαφούδης Χρυσαφούδη
Χρυσέλης Χρυσέλη
Χρύσης Χρύση
Χρυσίδης Χρυσίδη ή Χρυσίδου
Χρυσικάκης Χρυσικάκη
Χρυσικάκος Χρυσικάκου
Χρυσικόπουλος Χρυσικοπούλου
Χρυσικός Χρυσικού
Χρυσίνας Χρυσίνα
Χρυσίνης Χρυσίνη
Χρύσογλου Χρύσογλου
Χρυσόπουλος Χρυσοπούλου
Χρυσός Χρυσού
Χρυσουδάκης Χρυσουδάκη
Χρυσούδης Χρυσούδη
Χρυσουλάκης Χρυσουλάκη
Χρυσούλας Χρυσούλα
Χρυσούλης Χρυσούλη
Χρυσουλίδης Χρυσουλίδη ή Χρυσουλίδου
Χρυσοφάκης Χρυσοφάκη