Χρυσόστομος  Χρυσοστομία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Χρυσοστόμη

Ετυμολογία

Όνομα από την προσωνυμία του Αγίου Ιωάννη, Πατέρα της Εκκλησίας και Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. (χρυσό + στόμος < στόμα). Αυτός που μιλά πολύ όμορφα.

Εορτασμός

13 Νοεμβρίου († Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου)

Συχνότητα Εμφάνισης

0,102%
0,003%

Ομόρριζα Ονόματα

Χρύσα
Χρύσανθος, Χρυσάνθη
Χρυσαυγή
Χρυσάφιος, Χρυσαφία
Χρυσηίς
Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία
Χρυσόγονος, Χρυσόγονη
Χρυσόθεμις
Χρυσοκώνα
Χρυσονίκη
Χρυσοπηγή
Χρυσωπία

Ομόρριζα Επώνυμα

Χρυσοστόμου Χρυσοστόμου
Χρυσοστομίδης Χρυσοστομίδη ή Χρυσοστομίδου