Χρόνιος  Χρονία

Παραλλαγές & Υποκοριστικά

Χρόνης

Ετυμολογία

Από το επίθετο χρόνιος < χρόνος.

Εορτασμός

10 Απριλίου και 28 Οκτωβρίου († Αγίων Αφρικανού, Θεοδώρου, Μαξίμου, Πομπήιου, Τερεντίου και ετέρων τριάκοντα εννέα μαρτύρων)

Συχνότητα Εμφάνισης

<0,001%
<0,001%

Ομόρριζα Ονόματα

Πολυχρόνιος, Πολυχρονία

Ομόρριζα Επώνυμα

Πολυχρονάκης Πολυχρονάκη
Πολυχρονάκος Πολυχρονάκου
Πολυχρονάτος Πολυχρονάτος
Πολυχρονάς Πολυχρονά
Πολυχρονέας Πολυχρονέα
Πολυχρόνης Πολυχρόνη
Πολυχρονιάδης Πολυχρονιάδου ή Πολυχρονιάδη
Πολυχρονίδης Πολυχρονίδου ή Πολυχρονίδη
Πολυχρονίου Πολυχρονίου
Πολυχρόνογλου Πολυχρόνογλου
Πολυχρονόπουλος Πολυχρονοπούλου
Πολύχρονος Πολυχρόνου
Πολυχρόνου Πολυχρόνου
Πολυχρονούδης Πολυχρονούδη
Χρονάς Χρονά
Χροναίος Χροναίου
Χρονάκης Χρονάκη
Χρονακόπουλος Χρονακοπούλου
Χρονάκος Χρονάκου
Χροναράκης Χροναράκη
Χρονέας Χρονέα
Χρόνης Χρόνη
Χρονιάρης Χρονιάρη
Χρονιάδης Χρονιάδου ή Χρονιάδη
Χρονιάς Χρονιά
Χρονίδης Χρονίδου ή Χρονίδη
Χρονόπουλος Χρονοπούλου