Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων

0,002% Παρθένιος (Παρθένης)
0,002% Λαοκράτης
0,002% Μακάριος
0,002% Ζουμπούλης
0,002% Λέων
0,002% Ασκληπιός
0,002% Ερμής
0,002% Αβέρκιος
0,002% Πατρίκιος
0,002% Αριστόβουλος
0,002% Σκευοφύλαξ (Σκευοφύλακας, Σκεύος)
0,002% Φιλοποίμην
0,002% Ελπιδοφόρος
0,176% Χαρίλαος (Χαρίλης, Χάρης)
1,762% Θεόδωρος (Θόδωρος, Δώρος, Θοδωρής, Θωρής, Θόδης, Θόδος, Θόικος, Τιοτιός, Ρούλης, Φωρής, Χωρής)
0,174% Παρασκευάς (Παράσκος, Πάρις, Πάρης, Τσεβάς)
1,730% Σπυρίδων (Σπύρος, Σπυράκος, Σπυρέτος, Πήλιος, Πήλιουρης, Πίπης)
0,017% Πλάτων (Πλάτωνας, Πλάτος)
0,172% Λουκάς
0,171% Θεμιστοκλής (Θέμης, Κλης, Μιστοκλής, Μίστος)
0,168% Αστέριος (Αστέρης, Στέργιος)
0,017% Δαβίδ (Δαυίδ)
0,017% Ιπποκράτης
0,165% Πασχάλης (Πάσχος)
0,161% Σωκράτης