Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων

< 0,001% Χρόνιος (Χρόνης)
< 0,001% Αντίπας (Αντύπας)
< 0,001% Αρίστιππος (Αρίστος, Άρης)
< 0,001% Λαμπρινός
< 0,001% Αριστόξενος (Αρίστος, Άρης)
< 0,001% Αφθόνιος
< 0,001% Τρόφιμος
< 0,001% Ακεψιμάς
< 0,001% Ανδρόφιλος
< 0,001% Ζώης (Ζωούλλης)
< 0,001% Λύσανδρος
< 0,001% Λίνος
< 0,001% Γαλακτίων
< 0,001% Σιλβανός
< 0,001% Σύλβιος
< 0,001% Γερβάσιος
< 0,001% Θερινός
< 0,001% Ιωήλ
< 0,001% Φορτουνάτος
< 0,001% Ειρήναρχος
< 0,001% Χρίστος
< 0,001% Στρατόνικος
< 0,001% Χάρης
< 0,001% Μαξιμιλιανός
< 0,001% Ταρσίζιος