Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων

0,001% Παγκράτιος
0,001% Αζαρίας
0,001% Μάμας
0,001% Βασιλικός (Βάσος)
0,001% Διαγόρας
0,001% Ευάνθιος (Ευάνθης)
0,001% Αγάθων (Αγάθωνας, Αγαθώνης, Αγαθόνης)
0,001% Ουράνιος (Ουράνης)
0,001% Υάκινθος
0,001% Ανατόλιος
0,001% Αγάθος
0,001% Μαρκιανός
0,001% Καλλίστρατος
0,001% Ρωμύλος
0,001% Δαρείος
0,001% Αλεβίζος
0,001% Ζηνόβιος (Ζηνοβής, Ζήνος)
0,001% Αρισταγόρας (Αρίστος, Άρης)
0,001% Ιωαννίκιος
< 0,001% Αντίπατρος
< 0,001% Θέογνις
< 0,001% Βενιζέλος (Μπενιζέλος, Βένος)
< 0,001% Ηρόδοτος
< 0,001% Ευτάξιος
< 0,001% Ιεζεκιήλ