Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων

< 0,001% Βαρθολομαίος
< 0,001% Βαλεριανός
< 0,001% Φρουμέντιος
< 0,001% Μέμνων
< 0,001% Βάρβαρος
< 0,001% Αύγουστος (Αυγουστής)
< 0,001% Εζεκίας
< 0,001% Δαμασκηνός (Δαμάσκος)
< 0,001% Ζώσιμος
< 0,001% Ιούδας
< 0,001% Ευσέβιος
< 0,001% Σωσθένης
< 0,001% Ιώβ
< 0,001% Έρως
< 0,001% Μαρδάριος
< 0,001% Λούκιος
< 0,001% Γερμανός
< 0,001% Θύρσος
< 0,001% Λεύκιος
< 0,001% Ασπάσιος
< 0,001% Ανθίας
< 0,001% Αντίγονος
< 0,001% Βονιφάτιος
< 0,001% Ευτέρπιος
< 0,001% Εράσμιος