Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων

0,006% Παρμενίων
0,006% Ερωτόκριτος
0,006% Κρίτων (Κρίτωνας)
0,006% Ράλλης
0,001% Μεθόδιος
0,001% Ηρωδίων
0,001% Αθηναγόρας
0,001% Ευπράξιος
0,001% Ερμοκράτης
0,001% Αρμόδιος (Άρης)
0,001% Μαρτίνος
0,001% Φλέγων
0,001% Σίλας
0,001% Σιλουανός
0,001% Γεννάδιος
0,001% Πάμφιλος
0,001% Νικάνωρ
0,001% Αμφιλόχιος
0,001% Ιππόλυτος
0,001% Ματθίας
0,001% Ανίκητος
0,001% Μαριανός
0,001% Τύχων
0,001% Αριστοκλής
0,001% Πατάπιος