Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων

< 0,001% Πλαστήρας
< 0,001% Μαύρος
< 0,001% Διόδωρος (Δώρος)
< 0,001% Πλουμής
< 0,001% Μισαήλ
< 0,001% Ροδοπιανός
< 0,001% Ξένιος
< 0,001% Σίμων
< 0,001% Ακάκιος
< 0,001% Θεράπων
< 0,001% Αχίλλιος (Αχίλλειος)
< 0,001% Σαμψών
< 0,001% Παχώμιος (Παχώμης)
< 0,001% Ιούνιος
< 0,001% Σαλονικιός
< 0,001% Ιουνίας
< 0,001% Σαλόνικος
< 0,001% Βαρούχ
< 0,001% Ευφράσιος
< 0,001% Πρόκλος
< 0,001% Συνέσιος
< 0,001% Μυροφόρος
< 0,001% Φιλούμενος
< 0,001% Φαίδρος
< 0,001% Γοργίας