Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων

< 0,001% Ξάνθιππος
< 0,001% Πολύξενος (Πολυξένης)
< 0,001% Κόπρις
< 0,001% Αυτόνομος
< 0,001% Ευφρόσυνος
< 0,001% Δομένικος (Δομήνικος, Δομίνικος)
< 0,001% Θεόκτιστος
< 0,001% Σεργιανός
< 0,001% Βάκχος
< 0,001% Πελάγιος
< 0,001% Ανδρόμαχος (Μάχος)
< 0,001% Ταράσιος (Ταράσης, Ταράσκος)
< 0,001% Πορφύριος (Πορφύρης)
< 0,001% Θαλάσσιος
< 0,001% Ευλάλιος
< 0,001% Ζαμπέτης
< 0,001% Έλενος (Λένος)
< 0,001% Ευδόκιος
< 0,001% Ευθάλιος
< 0,001% Θεοδώρητος
< 0,001% Ονησιφόρος
< 0,001% Βασιλίσκος
< 0,001% Ευτρόπιος
< 0,001% Κλεόνικος
< 0,001% Κόνων