Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων

< 0,001% Κάλλιστος
< 0,001% Αέτιος
< 0,001% Βηθλεέμ
< 0,001% Κρατερός
< 0,001% Μανούσος
< 0,001% Μελισσηνός (Μελισσινός)
< 0,001% Έρασμος
< 0,001% Λαόνικος
< 0,001% Χάιδος
< 0,001% Κασσιανός
< 0,001% Κλεόπατρος
< 0,001% Θεόπεμπτος
< 0,001% Νυμφόδωρος (Δώρος)
< 0,001% Θεωνάς
< 0,001% Μητρόδωρος
< 0,001% Μηνόδωρος (Δώρος)
< 0,001% Πολύμνιος
< 0,001% Μελχισεδέκ
< 0,001% Τατιανός
< 0,001% Ερμύλος (Ερμήλιος)
< 0,001% Ααρών
< 0,001% Φωτεινός (Φωτίκας, Φίφης)
< 0,001% Φωκάς (Φώκος)
< 0,001% Ιωνάς
< 0,001% Θεόδουλος