Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων

1,573% Αναστάσιος (Αναστάσης, Ανάστος, Τάσος, Τάσης, Τάτσης, Νάστος, Ναστούλης)
1,570% Εμμανουήλ (Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος)
0,015% Βίκτωρ (Βίκτορας)
0,015% Διογένης
0,015% Πολύδωρος (Πολύδωρας, Δώρος)
0,015% Τσαμπίκος
0,015% Νεόφυτος
0,015% Αγαθοκλής
0,015% Αυγουστίνος
0,015% Αδριανός
0,015% Όμηρος
0,015% Κλέαρχος
1,484% Ηλίας (Λιάκος, Λιάκας, Λιας, Λης, Λιάκουρας, Λιάσκος)
0,146% Βάιος (Βάγιος, Βάης, Βαΐτσης)
0,145% Ιορδάνης (Δάνης, Ντάνης)
0,144% Ανέστης (Ανέστος, Νάστος, Νάστας, Ναστούλης)
0,014% Αρσένιος (Αρσένης)
0,014% Πολύβιος
0,014% Φωκίων
0,014% Βελισσάριος (Βέλιος)
0,142% Συμεών (Σίμος)
0,138% Θεοχάρης (Χάρης)
1,373% Ανδρέας (Ντρίτσας, Ντρίτσουλας, Ντίτσης)
0,137% Ζήσης
0,137% Κοσμάς