Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων

0,001% Χρυσόγονος (Χρυσογόνης)
0,001% Περιστέρης
0,001% Βενέτιος (Βενέτης, Βενετσάνης, Βενετσάνος)
0,001% Φίλων
0,001% Ρωμανός
0,001% Ιουστίνος
0,001% Ευλάμπιος (Λάμπης)
0,001% Βαλεντίνος
0,001% Φλωρέντιος (Φλωρεντίνος)
0,001% Νέαρχος (Νιάρχος)
0,001% Δάμων
0,001% Γεδεών
0,001% Ορθόδοξος (Δόξης)
0,001% Ιερώνυμος
0,001% Αρχέλαος
0,001% Καίσαρ
0,001% Δημοκλής
0,001% Ετεοκλής
0,001% Πίνδαρος
0,001% Προμηθεύς (Προμηθέας)
0,116% Ματθαίος (Μαθιός, Μάνθος)
0,115% Σεραφείμ (Μάκης)
0,011% Μερκούριος (Μερκούρης)
0,011% Βλαδίμηρος
0,011% Ζήσιμος